Zamówienie publiczne na "Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku".

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję że administratorem danych osobowych jest Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze OFERENCI  jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa, a osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ - wersja edytowalna.docx

Odpowiedzi na pytania 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty