Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.korczak.gdansk.pl/

 

Deklaracja w sprawie dostępności serwisu internetowego Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku

Oświadczenie w sprawie dostępności.

Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.korczak.gdansk.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-05 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-17

Status pod względem zgodności.

Udostępnione treści na stronie internetowej Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Istnieje możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Jest podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

Strona www posiada mapę strony.

Treści niedostępne.

W przypadku pojawienia się utrudnień w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, spowodowanych względami technicznymi lub prawnymi, zobowiązujemy się jako instytucja publiczna zapewnić dostęp alternatywny lub dostosować organizację pracy Domu w taki sposób, by umożliwić realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

 1. Oświadczenie sporządzono w dniu 11.12.2020 r.
 2. Oświadczanie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji w dniu 11.12.2020 r.
 3. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dostępności cyfrowej przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo:

 1. Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony i jej elementu.
 2. Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 3. Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Postępowanie odwoławcze.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. W przypadku wystąpienia braku dostępności można złożyć skargę lub wniosek:

- osobiście: poniedziałek w godz. 8.00-9.00.  oraz w czwartki w godz. 15.00-16.00.

poczta elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pisemnie na adres: Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk.

Zasady przyjmowania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2016 r. , poz. 23 )

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 ust. 1 w. w. Rozporządzenia rady Ministrów skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania. Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu.

 1. Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna mieści się przy ul. Abrahama 56, 80-307 w Gdańsku.
 2. Dojazd do siedziby placówki możliwy jest środkami komunikacji miejskiej (PKM – winda przy przystanku, tramwaj i autobus również niskopodłogowe), jak i własnym środkiem lokomocji.
 3. Możliwy jest wjazd własnego środka lokomocji na teren parkingu wewnętrznego placówki.
 4. Do wszystkich wejść do placówki prowadzą chodniki oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście do pomieszczeń administracyjnych usytuowane jest jako pierwsze od wjazdu, posiada drzwi wejściowe o szerokości 0,9 w świetle.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 7. 7. Budynek posiada platformę wewnętrzną, która umożliwia przemieszczanie się po wszystkich kondygnacjach Domu.
 8. 8. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną na szczycie budynku.
 9. Na teren placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. 9. Placówka nie posiada pętli indukcyjnych.
 11. 10. Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego wymaga uprzedniego zgłoszenia takiej potrzeby na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie 58552-09-11.
 12. 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.