jazda na łyżwach

Kadra Domu im. J. Korczaka stosuje nowatorskie metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Z dziećmi prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. Indywidualne zajęcia terapeutyczne to:

Terapia integracji sensorycznej, która jest systemem ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, tak aby powodować i wyzwalać odpowiednie rekcje sensoryczne. Przez zabawę w ciekawym dla dziecka otoczeniu wyposażonym w zjeżdżalnie, huśtawki, piłki, trampoliny, drabinki dziecko uczy się w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Dzięki takiej terapii uzyskujemy u dziecka poprawę pracy wszystkich zamysłów: dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna prowadzona jest u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, niedorozwojem lub zaburzeniami funkcjonowania odśrodkowego układu nerwowego. Przez odpowiednio dobrane stymulacje, masaże i ćwiczenia pracuje się z dzieckiem nad pokonaniem trudności w rozwoju mowy i komunikacji. W terapii logopedycznej i neurologopedycznej wykorzystuje się wszystkie dostępne metody komunikacji alternatywnej AAC, metodę Makatona, terapię miofunkcyjną, terapię zaburzeń dysfagicznych oraz wiele innych tak aby jak najefektywniej wspomóc rozwój mowy i komunikacji dziecka.

Terapia pedagogiczna i psychologiczna w naszej Placówce to celowe, świadome i starannie przygotowane działanie na dziecko tak, aby zapewnić mu właściwy rozwój poznawczy, osobowy i edukacyjny. Wykorzystując dobrze dobrane środki psycho-pedagogiczne wspomagamy dziecko w pokonywaniu trudności w edukacji, nabywaniu i przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.

Oprócz indywidualnych zajęć terapeutycznych odbywają się zajęcia grupowe wykorzystujące różnorodne metody pracy m. innymi:

 • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metodę M. i Ch. Knillów
 • wspomaganie wg koncepcji NDT Bobath - celem terapii jest normalizacja napięcia mięśniowego, tworzenie prawidłowego mechanizmu kontroli postawy oraz dostarczenie dziecku prawidłowych wzorców czuciowo - ruchowych, co wyrażone jest osiąganiem tzw. kamieni milowych czyli umiejętności takich jak kontrola głowy, obracanie na boki, siadanie i chód.
 • elementy metody Vojty - opiera się na zasadzie wywoływania odruchów przez nacisk na określone punkty ciała. Metoda ta wykorzystuje dwa systemy korygujące postawe tzw. pełzanie odruchowe i obrót odruchowy.
 • PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) - Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie ekstero i proprioreceptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Najważniejszą strategią terapii jest uzyskanie maksymalnej niezależności pacjenta poprzez ułatwienie codziennych czynności.
 • kinesiology taping - to sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm poprzez skórę i mięśnie w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu
 • hipoterapię
 • dogoterapię

Dom im. J.Korczaka RPOT zapewnia dzieciom edukację w palcówkach edukacyjnych Gdańska, a także nauczanie indywidualne w Domu.

Dzieci z Domu im. J. Korczaka poznają świat i najbliższą okolice poprzez m. innymi:

 • wyjścia na spacery do Parku Oliwskiego, zoo, nad morze
 • udział w wycieczkach m. innymi do: Chmielna, Kiełpina, Malborka, Solca Kujawskiego, Lubania.
 • wyjazdy na wakacje do: Zakopanego, Pucka, Ostrzyc, Chmielna.