Malowanki jako jedno z ulubionych zajęć dziecięcych

Rodziny zaprzyjaźnione to piękna inicjatywa ludzi o wielkim sercu, którzy poznają nasze dzieci w różnych okolicznościach.

Nawiązują silną więź. Wiele minut spędzonych razem wzmacnia uczucia między nimi. Podczas kontaktów świat dzieci wzbogaca się o nowe doświadczenia, wypełnia się spontanicznym dziecięcym uśmiechem. Poprzez spacery i rozmowy wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalno-społeczny.

Przebywanie w prawdziwym domu ma wielkie znaczenie dla dzieci zdrowych jak również dla niepełnosprawnych, ponieważ nigdy nie doznały one ciepła rodzinnego. Ten wspólny czas wpływa pozytywnie na rozwój dzieci. Dziecko najlepiej uczy się przez doświadczenia przebywając w środowisku rodzinnym. Obecnie współpracujemy z 11 rodzinami zaprzyjaźnionymi. Rodziny te uzyskują zgodę Sądu na kontakty z dzieckiem, wyjścia i wyjazdy poza teren Placówki. Drzwi naszej placówki są zawsze otwarte dla rodzin zaprzyjaźnionych.