Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020. Jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.