Dom im. J. Korczaka jest ciepłym, pełnym miłości miejscem dla Naszych Maluchów.

Zatrudniony personel stara się zapewnić im jak najlepsze warunki do życia i rozwoju. Niestety ze względu na wielorakie schorzenia oraz sprzężone niepełnosprawności wymagające dużych nakładów pieniężnych na leczenie, profilaktykę, wspomaganie rozwoju nasze potrzeby są duże, dlatego gorąco apelujemy do Państwa o wsparcie i dar serca.

Rysunki jako jedno z ulubionych zajęć dziecięcych

Rodziny zaprzyjaźnione to piękna inicjatywa ludzi o wielkim sercu, którzy poznają nasze dzieci w różnych okolicznościach.

Nawiązują silną więź. Wiele minut spędzonych razem wzmacnia uczucia między nimi. Podczas kontaktów świat dzieci wzbogaca się o nowe doświadczenia, wypełnia się spontanicznym dziecięcym uśmiechem. Poprzez spacery i rozmowy wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalno-społeczny.

Aktualnie w naszym Domu mamy 20 stałych wolontariuszy, którzy spędzają swój wolny czas z naszymi Maluchami. Nasi wolontariusze biorą czynny udział w codziennym życiu Placówki, spędzając czas z dziećmi, służą pomocą przy organizacji imprez okolicznościowych, wyjazdów i koncertów.

WOLONTARIUSZEM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA: