Budynek Domu Korczaka od strony ogrodu

Dom im. J. Korczaka zajmuje parterowy budynek otoczony ogrodem, w którym rośnie trawa, kwiaty oraz wysokie drzewa odgradzające dom od skrzyżowania dróg.

W Domu przebywać może 45 dzieci w wieku od 0 do 12 lat, w podziale na 3 grupy opiekuńczo - wychowawcze.

W każdej grupie znajdują się pokoje dziecięce - sypialnie, w każdym z nich śpi maksymalnie 5 dzieci. Wszystkie pokoje dzieci są kolorowe, znajdują się w nich osobiste rzeczy dzieci: część ubranek, zabawki, zdjęcia, itp. Większość ubranek dziecięcych znajduje się w szafie na korytarzu.

Na terenie każdej grupy znajdują się łazienki przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych, małe kuchnie wyposażone w kuchenki, mikrofalówki oraz lodówki, w których można przygotować posiłek. Każda grupa posiada przestrzeń mieszkalną, wspólną dla wszystkich dzieci, czyli jadalnię oraz dużą bawialnię. Wszystkie bawialnie oprócz dużej ilości maskotek, lalek, samochodzików, gier, puzzli oraz zabawek edukacyjnych, wyposażone są w odtwarzacze CD, telewizory oraz odtwarzacze DVD, dzięki którym dzieci mogą oglądać bajki i słuchać muzyki. W bawialniach leżą miękkie dywany, fotele i pufy na których odbywają się zajęcia i zabawy z dziećmi.

ORGANIZACJA PRACY:

Wychowawcy to pracownicy, którzy ukończyli studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna. Opiekunki dziecięce ukończyły szkoły przygotowujące do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej

Z dziećmi w grupach wychowawczych pracuje dodatkowo 18 osób (16 osób zatrudnionych na stanowisku pielęgniarka, opiekunka dziecięca i 2 lekarzy pediatrów). Są to pracownicy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Abrahama wchodzącego w skład Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego Sp. z. o.o., którzy w wyniku podpisanego porozumienia wykonują swoją pracę w Domu im. J. Korczaka.

Pracownicy bezpośrednio pracujący z dziećmi w grupie zatrudnieni są w systemie zmianowym, w dyżurach 12 godzinnych (godz. 7:00 - 19:00 i 19:00 - 7:00).

Rehabilitacją dzieci zajmują się terapeuci. Ich zadaniem jest prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych, wykonywanie masaży leczniczych oraz innych działań rehabilitacyjnych zgodnie z przyjętymi w Domu im. J. Korczaka metodami rehabilitacyjnymi, a także dbałość o wyposażenie dzieci w potrzebny sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny.

Pracowników bezpośrednio pracujących z dziećmi wspomaga kadra specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, specjalista pracy socjalnej. Psycholog, pedagog oraz logopeda prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, diagnozują przebywające w placówce dzieci oraz przygotowują opinie na temat ich funkcjonowania i rozwoju, a także relacji rodzinnych. Ich zadaniem jest również wsparcie merytoryczne pozostałej kadry oraz współpraca ze szkołami i przedszkolami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Specjalista pracy socjalnej ma za zadanie prowadzenie dokumentacji dziecka od chwili przyjęcia do placówki, aż do jej opuszczenia, występowanie przed sądami w sprawach dzieci dotyczących regulowania ich sytuacji prawnej, a także przysposobienia lub umieszczenia w zastępczym środowisku rodzinnym, przeprowadza również wywiady środowiskowe w miejscu pobytu rodziców lub opiekunów dziecka.

Dodatkowo placówka zatrudnia kucharki przygotowujące pyszne, zdrowe i zgodne z zaleceniami lekarzy posiłki dla wszystkich dzieci oraz praczkę dbającą o czystość odzieży dziecięcej.

Od strony administracyjno - finansowej wszystkie działania Domu wspierają pracownicy zatrudnieni w administracji.