Czarno-białe zdjęcie dziecka na tle Domu Korczaka z lat 70-tych

Dom powstał w 1945 r. tuż po wyzwoleniu, jako pierwszy Dom Małych Dzieci w Gdańsku. Początkowo mieścił się przy ul. Hibnera (obecnie ul. Do Studzienki), a przeznaczony był dla sierot wojennych i matek samotnych, które pozostawały bez dachu nad głową i środków na przetrwanie.

W 1957 r. Dom został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku mieszczącego się przy ul. Abrahama w Gdańsku oraz otrzymał nazwę Państwowy Dom Małych Dzieci w Gdańsku Oliwie. Dom funkcjonował jako samodzielna jednostka do 01.10.1972 r., a przebywały w nim dzieci od 0 do 3 lat.

Bawialnia III grupy opiekuńczo-wychowawczej

Dom im. J. Korczaka zajmuje parterowy budynek otoczony ogrodem, w którym rośnie trawa, kwiaty oraz wysokie drzewa odgradzające dom od skrzyżowania dróg.

W Domu przebywać może 45 dzieci w wieku od 0 do 12 lat, w podziale na 3 grupy opiekuńczo - wychowawcze.