Gdańsk, dnia 11.05.2020r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNICZE

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

 

Dotyczy naboru na stanowisko : specjalista ds. personalnych

Dyrektor Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej
w Gdańsku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy nie została wybrana żadna osoba.

Uzasadnienie:

Do udziału w naborze nie zgłosił się żaden kandydat.

 

                                                                                        Dyrektor Domu im. J. Korczaka

                                                                                              RPOT w Gdańsku

                                                                                                   /-/

                                                                                       Ilona Puckowska - Pociask