W dniu 20.03.2015r. w Naszym Domu pożegnaliśmy Zimę i powitaliśmy Wiosnę.

Impreza rozpoczęła się przedstawieniem pt Żarcik. Po przedstawieniu Panie z grupy II zaprosiły wszystkich do przejścia się na wernisaż prac, które napłynęły na konkurs plastyczny. Tematem prac była wiosna. Wszystkie prace zachwycały widzów różnorodnością i sposobem wykonania. Pani Dyrektor przeczytała wyniki prac specjalnie powołanej komisji konkursowej. 3 prace zajęły I miejsce, 3 - II miejsce i 3 - III miejsce. Po wernisażu rozpoczął się słodki poczęstunek w kawiarence wiosennej po którym wszyscy ubrali się cieplej, aby barwnym korowodem uzbrojonym w kołatki, grzechotki i tamburyny obejść Placówkę wyganiając ostatecznie Zimę i oznajmiając że Wiosna nadeszła. Dzieci i Panie zrobiły miła niespodziankę, odwiedzając Przedszkole dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.